Statystyka:
zgłoszone abstrakty:
Azerbejdżan 1   Luksemburg 1
Bułgaria 1 Macedonia 3
Kanada 4 Norwegia 2
Chorwacja 19 Polska 15
Czechy 2 Federacja Rosyjska 11
Dania 1 Serbia 2
Finlandia 2 Słowenia 2
Francja 1 Hiszpania 2
Niemcy 6 Szwecja 5
Węgry 1 Szwajcaria 2
Izrael 2 Holandia 1
Włochy 1 Ukraina 3
Japonia 1 USA 12

Abstrakty zaakceptowane: 72

Terminy:
Zgłaszanie abstraktów: 5.06.2009
Powiadomienia dla uczestników: 15.06.2009

Abstrakty:
Abstrakty muszą być w języku angielskim.
Jeśli prezentacja ma być po chorwacku lub – w wyjątkowych przypadkach – po rosyjsku, prosimy to zaznaczyć w rejestracji.

Format:
Jedna strona tekstu (około 300 słów nie licząc tytułu i bibliografii) bez nazwiska autora(ów). Nazwiska autora(ów), nazwę instytucji, adres kontaktowy (email) podaje się podczas rejestracji on-line. Abstrakty prosimy zgłaszać najpóźniej do 1.06.2009 w jednym z następujących formatów: Word (ale nie .docx !), PDF, OpenOffice, albo Text-Only na SLS EasyAbs na stronicy LinguistList:

http://linguistlist.org/confcustom/sls2009

Przed zgłoszeniem prosimy upewnić się, czy wszystkie grafiki i czcionki można przeczytać na standardowym komputerze bez specjalnych instalacji czy adaptacji (dokumenty w formacie PDF powinny pokazywać grafiki i wszystkie czcionki bez zniekształceń).


Z dalszymi pytaniami prosimy zwracać się do organizatorów pod adresem konferencyjnym.


Powiadomienia o przyjęciu abstraktów wysłane będą na adres emailowy pierwszego autora.