Statistika:
prijavljeni sažetci:
Azerbajdžan 1   Luksemburg 1
Bugarska 1 Makedonija 3
Kanada 4 Norveška 2
Hrvatska 19 Poljska 15
Češka 2 Ruska Federacija 11
Danska 1 Srbija 2
Finska 2 Slovenija 2
Francuska 1 Španjolska 2
Njemačka 6 Švedska 5
Mađarska 1 Švicerska 2
Izrael 2 Nizozemska 1
Italija 1 Ukraina 3
Japan 1 SAD 12

Prihvaćena izlaganja: 72

Rokovi bili su:
Primanje sažetka: 5. lipnja 2009.
Obavijest o prihvaćanju: 15. lipnja 2009.

Sažetci:
Sažetci su morali biti na engleskom jeziku.
Ako ne želite izlagati na engleskom jeziku, nego na hrvatskom ili iznimno na ruskom, naglasite to u prijavi!

Oblik:
Jedna stranica (300 riječi, bez naslova i bibliografije) bez imena autora. Imena autora i njihove matične institucije, te adresa, i naročito adresa e-pošte prvog autora, ažuriraju se pri prijavi sažetka u sučelju Easy Abstracts. Datoteke s sažetcima ažuriraju se u obliku Word datoteke (molimo ne .docx datoteke), PDF, OpenOffice ili obični tekst na stranicama EasyAbs organizacije LinguistList:

http://linguistlist.org/confcustom/sls2009

najkasnije do 5. lipnja 2009. Provjerite da su sve grafike i svi fontovi čitljivi na prosječnim računalima bez dodatne instalacije ili adaptacije (PDF datoteke obično pokazuju ispravno sve grafike i fontove).

Pitanja o skupu se mogu uputiti na adresu e-pošte skupa.

Obavijest o prihvaćenom sažetku biti će dostavljena na adresu e-pošte prvoga autora.