Miejsce: Uniwersytet w Zadarze (Google maps, Microsoft Maps Live)
Termin: 3-6 września 2009


Plakat: SLS 2009
Book of abstracts: cover, content


Konferencja ma swoją Google Group, gdzie można podyskutować z innymi uczestnikami konferencji na temat przygotowań podróży, zakwaterowania, itd. Pisać posty mogą tylko zarejestrowani członkowie, ale do czytania posty na grupie są dostępne dla wszystkich, należy więc zachować rozsądek jeśli chodzi o podawanie osobistych informacji.
There is also an Online calendar with important dates, or use this URL for subscription to your Outlook, iCal, Sunbird, or mobile device: ./SLS%202009.ics

Important dates:
  • Final abstract submission: 20th of July 2009
  • Early registration deadline: 25th of July 2009

Zapraszamy do składania abstraktów na czwartą konferencję Slavic Linguistics Society, która odbędzie się na Uniwersytecie w Zadarze, w przepięknym Zadarze (Chorwacja) w dniach od 3. do 6. września 2009.

Zaproszeni goście:

SLS ma na celu stworzenie platformy wymiany dla studentów i badaczy zainteresowanych językoznawstwem języków słowiańskich w ujęciu systematycznym i naukowym. Stowarzyszenie nie nakłada żadnych ograniczeń pod względem metodologii czy teoretycznej bazy badań, ani ze względu na kraj zamieszkania czy status zatrudnienia.

Zainteresowani jesteśmy referatami dotyczącymi dowolnych aspektów językoznawstwa slawistycznego i ujmującymi temat z dowolnej perspektywy teoretycznej, jak również pracami reprezentującymi podejścia międzydyscyplinarne (z socjolingwistyki, językoznawstwa komputerowego, akwizycji języka, itp.). Prezentacje trwają po 20 minut plus 10 minut na dyskusję. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i prosimy o pomoc w przekazaniu informacji o konferencji wszystkim zainteresowanym, tak abyśmy mogli dotrzeć do największej liczby kolegów.

Termin składania abstraktów upływa 5 czerwca 2009.

Abstrakty będą recenzowane, a uczestnicy zostaną powiadomieni w połowie czerwca 2009.

Z dalszymi pytaniami prosimy zwracać się pod adres: …@…

Zapraszamy też do odwiedzenia strony głównej SLS.

Roczna składka członkowska SLS wynosi $40.00, opłata studencka - $20.00. Dla emerytów, niezatrudnionych lub zatrudnionych w niepełnym wymiarze, jak również osób w trudnościach finansowych z Rosji i krajów Europy Wschodniej proponujemy składkę zniżkową w wysokości $30. Opłata członkowska przeznaczona jest na pokrycie części kosztów corocznej konferencji SLS, oraz kosztów druku i dystrybucji czasopisma stowarzyszenia "Journal of Slavic Linguistics".

Oprócz bezpłatnego czasopisma, członkowie SLS płacą niższą opłatę konferencyjną na spotkaniach SLS; członkowstwo SLS jest obowiązkowe dla wszystkich prezentujących wykład/referat na konferencji.