Doroczna konferencja SLS 2009: rejestracja i opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna:

Prosimy zachować dowód płatności i okazać przy rejestracji na miejscu.

W przypadku innych metod płatności, prosimy kontaktować się z organizatorami.


Członkostwo SLS: rejestracja i opłaty

Według wytycznych SLS, oczekuje się, że wszyscy prezentujący na dorocznej konferencji będą członkami stowarzyszenia. Na stronicy SLS podane są linki informujące o tym, jak zostać członkiem stowarzyszenia:

http://www.utexas.edu/world/sls/

Według informacji na stronicach SLS, aby zostać członkiem Stowarzyszenia Językoznawstwa Slawistycznego, należy zaabonować Journal of Slavic Linguistics, czasopismo stawarzyszenia. Poprzez subskrypcję czasopisma automatycznie są Państwo rejestrowani jako członkowie Stowarzyszenia na czas abonamentu. Informacja na temat cen i instrukcje, jak zaabonować czasopismo znajdują się tutaj:

http://www.slavica.com/journals/jsl/subscriptions.html