Rok za pristizanje sažetaka: -
Konačna obavijest o prihvaćanju: -
Rok za predaju nacrta članka: 1. lipanj 2005.
Rok za predaju završne inačice članka: 1. kolovoza 2005.

Prihvaćanje će se temeljiti na anonimnim recenzijama triju recenzenata iz radna povjerenstva skupa. Ocjene će biti dostavljene samo autorima. Ako se autori slože, na web-stranicama objaviti ćemo sažetke neovisno o prihvaćanju za izlaganje.
Prihvaćamo samo sažetke poslane elektroničkom poštom. Molimo, koristite se standardiziranim formatom datoteka poput .RTF i .PDF, s time da se preporučuje .PDF ako u tekstu imate posebna pismena, fontove ili crteže. Molimo, ne šaljite svoje radove u Microsoft Word ili OpenOffice datotečnom formatu, ili bilo kojim drugim patentnozaštićenim datotekama.
Sažetak i osobne podatke pošaljite mailom, i to klikom na poveznicu navedenu na dnu stranice.

U mailu napišite sljedeće podatke:
1. imena autora rada
2. adresa
3. institucija i status
4. vaš e-mail i telefon

Važno!
U privitak svoga maila dodajte .PDF (ili .RTF) sažetak koji uključuje naslov, ali ne i autorova imena! Molimo da nastojite izbjeći svako samonavođenje kao i jasne asocijacije na autore.

Oblik sažetka:
Najviše dvije stranice uključujući naslove, crteže, bibliografiju i bilješke.
Vaš sažetak pošaljite na sljedeći mail. Očekujte potvrdu primitka.