Organizacijski odbor

Kontakt
Damir Ćavar
Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23000 Zadar

Telefon: +385 23 200837
E-pošta: cls2010 at ling dot unizd dot hr